This is my steak

                           ..''.''....        
                         .',;;;:::;clccllloo:.     
                     ......:lc:;;;:::;,;;:::::::;,.    
                   .;clodddddodolodddxddooddddoooolll,    
                 .;lxkxxxdxdxddddxddodddddoodddollodddc;;.   
                'ldxdddodddxdlodxooddxdxxddddooclodddddoccll.  
              ..'cooxxxxxkxodxdoloddloolclodooooccdoollolooool,  
             .,ldddddoooodxdolccccodxdooollc:cooooo:ddoccxdoc:l:;  
         .''.':oddxooddlldxkkxxkkkxddlcoddxdoooocclcloo:odddoo;'':cc;  
       ..,lxkkkxxxddddolllodxxxxxxxxxxddodclodollodlclc:lldoool,..'ccc;  
      ;oxxddkkkdxxdddxxdoxxxxddddddxxxxoxxoloxxxdooddooolc;,''''.';lc:;.  
     cxxxxxxxxkxkxxkxdddxxxxxxc;:loxxxddxxxxdxxddodddo::;,...:cc:llol;.  
    ,dcoxdxxxkkxxxxoxxxkxloddododdddddxdoddxxxxdddlc:,'.'''..:llllcc:.   
    cxxdccldxxxxxddkkkkkxdclloxxxoookkkkxdxdddl::,.......''..:llloc'.    
   .cddddxoc;:clodxxxxdxkddxxoldxkxxxxkkxdxoc;............''.,loc:'      
  .:lllloololll:'..';:coxddxxkkxxxkxxddl:'................'.'c;.       
  ..,:::::;,',''''',,'''';;:ccloolc:,....................'''.         
  .:'dkxooolccooodol:,,,,''''',,''''....................','.          
  ;',dxoxddddollc:;,,'..''''',''''...................'...           
  :.:dxdxxdxdl;,,''....''''',,,,,''''''''.........'..             
  l,ldxxxxxxxdc:;,'...''',,,;;;,,,,'''''''........               
  ::codxxxkkkxoc:,'..''''',,;;;,,;;;,''..'...                 
  .;ldxoclcc:;,,'''.'''''',,,;;;;;;,'...                   
   'ldd:;,,,,,,',,,'''''''',,,'...                      
   ..:c:;;;:c;,,''.......                           
     .....                                 

TL;DR: I want to help people, make things and learn from experience.

Why should you hire me?

Skills

What do I like to do AFK?

tail /var/log/life

January 2017 to May 2017, Senior Software Engineer — Super Carers

2014 to May 2016, Senior Engineering Associate — Siberia

2013 to 2014, Fouding engineer — Abstract Motors

2011 to 2013, Software engineer — Prime Focus Film, London

2009-2010, Part time developer — KTM Advance, Paris

2009, 3 months as a research intern — LIP 6, Paris

2006-2011, MSc student — ESIEA, Paris


François Hoehl — @fhoehl, francoishoehl@gmail.com